Edebiyatçı, Çevirmen Ahmet Tüzün’ü hayata vedasının 9. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

 

 

 

Aradan geçen yıllar, kendi mecrasında akarken, hiç beklemediğimiz bir süreçle karşı karşıya getirdi bizi 2020 yılı ve bu süreç devam ediyor. Dünya hiç olmadığı kadar, yaşam hiç olmadığı kadar zorunluluklarla, kabullenişlerle imtihan ediyor adeta insanlığı. Şevkle, inanarak yaptığımız çalışmalara tedirginlikle yaklaşır olduk, sağlık ve hijyen, karantinalar günlük yaşamımızın belirleyicisi oldu, hep birlikte yaşıyoruz.

Bu süreç, farklı olanakları da getirdi, eğitim başta olmak üzere, çevrimiçi etkinliklerle dünya bir küresel ağ toplumuna dönüştü, izleyebildiklerimiz, kaçırdıklarımız, bir yerde yorgunluk hissetmemize de neden oldu, sürekli bir izleyici olma hali. Başka konularla, hayat normal akışındaymış gibi davransak da, her akşam açıklanan veriler içimizde derin bir tedirginlik ve sızı bırakıyor aslında. Buna rağmen yaşama ve kendimize özen göstermenin çabasını veriyoruz, biraz da sosyal medyaya sığınarak, iletişim kurmanın, kendimizi ifade etmenin yollarını arıyoruz.

Geçmiş yıllardaki kadar verimli bir arşiv çalışması yaptığımızı söyleyemeyeceğim. İçinden geçilen süreç, diğer yanda birlikte çalışma koşullarının zorlaşması, arşivle beni baş başa bırakmış bulunuyor. Yaz aylarında kitap kataloglayabildim, kış aylarıyla birlikte girdiğimiz yeni süreçte, Sosyoloji okumalarına ağırlık verdiğimi söyleyebilirim. Edebiyat başta olmak üzere farklı disiplinlerden kitapları barındıran Kütüphane’yi anlayabilmek için gerekli olduğuna inanıyorum.

2006 yılında, Birhan Keskin “Ba” adlı şiir kitabıyla Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü’nü almıştı. Ödül’ün ardından düzenlenen Sempozyum’da sunulan bildirilerden oluşan, Ahmet Tüzün’ün yayına hazırladığı “Birhan Keskin Şiiri ve Ba” adlı kitabın Metis Yayınları tarafından yeniden yayımlanması, 2020 yılının belki de en iyi haberi oldu. Telif hakkı da Kütüphane yıllık bakım bedeline katkı sağladı. Alberto Manguel ile yapılan söyleşide de belirttiği gibi, kitaplar gerçek varlıklar, konumlanabilecekleri bir mekâna, arşivlerinin tutulabilmesi içinde Kütüphane otomasyon sistemlerine ihtiyaç var. Günümüzde bilginin korunması ve geleceğe aktarılması için sadece bilgi birikimi yeterli değil, finans sorunu da. Bu süreçte bana destek veren, anlayışla karşılayan, çalıştığım duyarlı bilgi sistemi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kataloglaması yapılan kitaplara http://imrenahmettuzunkutuphanesi.org ulaşılabilir.

Tüketim toplumunda, anı yaşamanın baş tacı edildiği bir dünyada, kültür ve sanata değer vermek, sorumlu bir duruşu gerekli kılıyor.

Bu zorlu salgın sürecinin, dünya insanını karamsarlığa ittiği bugünlerde, inandığımız şeylere sahip çıkabilmek için cesarete ihtiyacımız var insanlık olarak. Tedirginliklerin asgariye ineceği, inandığımız değerlere sahip çıkmaya devam edebileceğimiz günlerin geleceği hissini saklı tutarak, daha iyi koşulları oluşturmak için çaba harcamamız gerekiyor.

Arşiv çalışmaları esnasında, Ahmet Tüzün’ün el yazısıyla yazdığı dizelere rastladım. Bu bir çeviri mi, yoksa kendisinin yazdığı dizeler mi, bu konuda kesin bir bilgiye sahip değilim. Kitaba verdiği değeri anlamak açısından önemli buluyorum.

Duyum

Tahrik etmiyor beni

Çekleriniz, senetleriniz, repolarınız

Ama tahrik olabilirim

Bir kitaba başlamaktan, bir kitabı bitirmekten

Siz hep aynı beyaz - aynı siyah

Bense her gün kendime sorarım

Boşuna uğraşmayın tahrik edemezsiniz beni.

 

Ahmet Tüzün’e kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyamıza verdiği değer ve katkıları için teşekkür ediyor, sevgi ve özlemle anıyoruz.

İmren Tüzün

Antalya, 03 Mart 2021

 

 

(published on 03/03/2021)
RSS feed for library news.

Loading...

Log in to your account:

This software was implemented, installed and managed by Devinim Software Training Consulting .