Yanılsama, Merak, Görmek

Yanılsama, Merak, Görmek

Görmek eylemi, insanın yetişme sürecinde olgunluğa erişmesi anlamına gelir. Bakmaktan görmeye geçinceye kadar etrafımızı çevreleyenler “şeyler”dir. Görmekle birlikte şeyler nesnelere dönüşür, daha önceden onlara verilmiş adlar yerine oturur. Duyma, hissetme ile birlikte gerçekleşen görme bizim algılamaya geçmemizi sağlar bu noktadan sonra.

Özellikle çağımızda, yaşadığımız zorluk da tam da burada, “algılama”yla, başlıyor.

Yoğun medya baskısı altında olduğumuz günümüzde, görünenin parçalanması, gerçek içeriğinin görünmez kılınması söz konusudur. Gerçek olmayanın, gerçek görüntü olarak sunulmasını, algılanmasını; yanılsamayı yaşıyoruz. İnsanoğlu bilinçli olarak bu edime sokuluyor. Görmenin heyecan verici anı, oradan algılamaya ve imgeler dünyasına gidilmesi, maceralı bir yolculuk yaşanması gerilerde kaldı artık. Neden böyle olduğuna John Berger’in şu sözleri yeterince açıklık getiriyor bence. “Görüşün iki yanlılığı, konuşmaların iki yanlılığından daha baskındır.”

Gören - algılayan, görünen - algılanan ilişkisidir Berger’in kast ettiği. Ama böyle bir ilişki tehlikelidir aynı zamanda. Doğru görmeyi, doğru algılamayı beraberinde getirir. O nedenle bu birliktelik bir yanılsamayla bozulmalıdır.

İmren Çalışkan Tüzün’ün çalışmalarının varlık gerekçesi, önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Yüzey üzerine yerleştirilmiş renkler, ilk bakışta alıştığımız renk kodlamalarına götürüyor bizi. Ama sonra sinsice bir merak uyandırıyor içimizde, bunların arkasında bir şeyler saklı olmasın? sorusu geliyor peşi sıra.

En son çalışmayı da geride bıraktığınızda, sanat - felsefe ilişkisinde çağlar boyunca var olan olgular tekrar kafanızdan geçiyor.: Şeyler, Nesneler, Gerçeklik, Merak

Sadece bunlar bile, içimizde, bildiklerimiz diye gezdirdiklerimizin sorgulanması anlamına geliyor.

Bildiklerimizin yenilenmemesi alışkanlık demektir.Alışkanlık ise bize sunulan gerçeğin sanki değişmeyecekmiş gibi algılanmasıdır.

İmren Çalışkan Tüzün, “Alışkanlıklar”dan, “Merak”a, “Bildiklerimiz”den, “Bizden Uzak Olan”a doğru bir yolculuğa çıkarıyor yapıtlarıyla bizi.

Bakmanın yerine, görmeyi, edilgen olan seyretmenin yerine soru sormayı koyarak.

Ahmet Tüzün

 

"Göründüğü Gibi Değil/under the facade" başlıklı sergim üzerine Ahmet Tüzün'ün üzerine yazısı.

(published on 12/02/2020)
RSS feed for library news.

Loading...

Log in to your account:

This software was implemented, installed and managed by Devinim Software Training Consulting .