Kütüphaneden İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl AHMET TÜZÜN ARŞİV ÇALIŞMALARI ÜZERİNE <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Basın B&uuml;lteni -</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>AHMET T&Uuml;Z&Uuml;N ARŞİV &Ccedil;ALIŞMALARI &Uuml;ZERİNE</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yaşadığımız coğrafyada s&uuml;regelen pek &ccedil;ok olumsuzluğa, savaşlara, g&ouml;&ccedil;lere rağmen, kendi bireysel ge&ccedil;mişimizin sorumluluğunu y&uuml;klenmek, geleceğe aktarmak kararlılık ve cesaret gerektiriyor. Varoluşumuzun bir par&ccedil;ası olan ge&ccedil;mişimiz, yapıp ettiklerimiz, toplumsal yaşamın ve sorunların g&ouml;lgesinde kalıyor, kendi yaşantımızı &ouml;ne &ccedil;ıkarmak da yadırganıyor &ccedil;oğunlukla. Eğer tutkuyla bağlanılmış edebiyat, sanat ve buna eşlik eden birliktelik, birlikte &uuml;retim var ise bunu mercek altına almak, g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne &ccedil;ıkarmanın kişisel sorumluluk ve &ouml;devimiz olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.</p> <p>Michel Foucault, &ldquo;Bilginin Arkeolojisi&rdquo; adlı kitabında yer alan &lsquo;Tarihsel A Priori ve Arşiv&rsquo; başlıklı yazısının sonunda, arşiv &uuml;zerine g&ouml;r&uuml;şlerini ş&ouml;yle dile getiriyor.;&rdquo;Arşiv daha &ouml;nce s&ouml;ylenmiş olanı, varoluşu, onda işleyen ifadenin işlevi, ait olduğu s&ouml;ylemsel oluşum, kendisinden doğduğu genel arşiv sistemi d&uuml;zeyinde sorgulayan bir tanımlamanın genel temasını g&ouml;sterir. Arkeoloji s&ouml;ylemleri, arşiv &ouml;ğesi i&ccedil;in de &ouml;zelleşmiş pratikler olarak betimler.&rdquo;</p> <p>Ge&ccedil;en sene, k&uuml;t&uuml;phanemizin arşivlenmesi konusunda bir adım attığımı &ccedil;alışmalara başlayacağımızı yazmıştım. 18 Mart 2017&rsquo;de, Canan &Ouml;zer&rsquo;le, &ccedil;alışmaya başladık, k&uuml;t&uuml;phane sistemini kuran, Devinim&rsquo;in de destekleriyle kısa s&uuml;rede &ouml;ğrendik sistemi.</p> <p>Kitapların bibliyografik bilgilerini sisteme girmek, hem k&uuml;t&uuml;phanedeki kitapların sayısını, t&uuml;r&uuml;n&uuml; saptama olanağı verecek, hem de&nbsp; Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml;n edebi ve k&uuml;lt&uuml;rel coğrafyasına yolculuk olanağını sunacak bize.</p> <p>Bir kitabın ISBN numarasıyla uluslararası k&uuml;t&uuml;phane sistemlerinde bulunabilirliğini g&ouml;zlemleme olanağı buluyoruz &ccedil;alışmalarımız esnasında. &Ouml;zellikle bir kitabın bibliyografik bilgilerinin uluslararası standartlarda, kitabın giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde detaylı bir şekilde K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı&rsquo;nın yayımladığı kitaplarda yer verildiğini, az sayıda da olsa, bazı yayınevlerinin &ouml;zen g&ouml;sterdiğini farkettik.</p> <p>&Ccedil;alışmalarımız, Temmuz ve Ağustos ayında daha da yoğunlaştı, bu s&uuml;rede epeyce yol katettik. 18 Mart 2017&rsquo;den bug&uuml;ne kadar, &ouml;ncelikli olarak, T&uuml;rk Edebiyatı şiir, deneme, araştırma ve inceleme alanında yayımlanmış 1900 kitabı arşivlemiş bulunuyoruz, alınacak epey yol var &ouml;n&uuml;m&uuml;zde.</p> <p>K&uuml;t&uuml;phane, kamusal alana sadece internet &uuml;zerinden a&ccedil;ık olduğu i&ccedil;in sistemin kullanımı &uuml;zerine kısaca bilgi vermenin doğru olacağı kanısındayım. http://imrenahmettuzunkutuphanesi.org adresinden, gelişmiş arama se&ccedil;eneğinden, kitap se&ccedil;ildiğinde, girişi yapılan kitaplara ulaşılabilir. Ayrıca, yazar ve kitap adı &uuml;zerinden de sorgulama yapılabilir.</p> <p>Sepete ekle, dikkati &ccedil;eken kitapların se&ccedil;ilmesine olanak veriyor. Ancak, şimdilik &uuml;yelik b&ouml;l&uuml;m&uuml; aktif olarak kullanılamıyor.</p> <p>Bu vesileyle, k&uuml;t&uuml;phanenin arşivlenmesinde beni cesaretlendiren, birlikte &ccedil;alıştığımız Canan &Ouml;zer&rsquo;e teşekk&uuml;r ediyorum.</p> <p>Ahmet T&uuml;z&uuml;n, 23 Ocak 2012&rsquo;yi 24 Ocak 2012'ye bağlayan gece, bana bir ses bırakmak istediğini, bu nedenle kayıt cihazını kullanması konusunda yardımcı olmamı istedi. O gece ses kaydını a&ccedil;tığımda, istemedim Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml;n bu kaydı yapmasını, zira &ccedil;ok tedirgindik ikimiz de. Bu s&uuml;reci yazmak kolay değil benim i&ccedil;in, bu nedenle, ekleyeceğim linkten Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml;n kendi sesinden dinlemenizi istiyorum.</p> <p>Bug&uuml;ne kadar, Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml;n bıraktığı ses kaydını, hayata veda eden kız kardeşim Sıdıka &Ccedil;alışkan ve benden başka dinleyen olmadı.</p> <p>Ahmet&rsquo;in bıraktığı ses, beni en zor g&uuml;nlerimde ayakta tuttu diyebilirim. Onun; &ldquo;Pes etme!&rdquo;diyen sesi her zaman kulaklarımdadır.</p> <p>D&ouml;n&uuml;p gelemediği kahvaltı masasına bir kez olsun oturup kahvaltı yapmadım, sanat ve d&uuml;nya hakkında konuşabileceğim can yoldaşımın yokluğu i&ccedil;imi yaksa da, onunla ortak ge&ccedil;mişimizi korumanın azmi bende b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k duygusunu s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <p>Lao Tzu; &ldquo;B&uuml;y&uuml;k insanlar veda ederek giderler&hellip;&rdquo;, demiş, Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml;n bıraktığı ses bana bu c&uuml;mleyi hatırlatıyor.</p> <p>Yazar, &Ccedil;evirmen, Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;&uuml; 6. &ouml;l&uuml;m yıld&ouml;n&uuml;m&uuml;nde &ouml;zlemle, sevgiyle anıyoruz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n</p> <p>&nbsp;</p> <p>https://soundcloud.com/mren-t-z-n-1/ahmet-tuzunun-imren-tuzune-biraktigi-ses-kaydi/s-ir8t0</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.ahmettuzun.com/img/ahmet-tuzun-6-yildonumu.jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p>