News from İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl Zihin Felsefesi Ders Günlükleri I <p>Zihin Felsefesi Ders G&uuml;nl&uuml;kleri I</p> <p>&nbsp;</p> <p>G&uuml;nlerdir &ccedil;alıştığım, Zihin Felsefesi dersinin ilk d&ouml;rt B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;n&uuml; okumayı, ayrıntı okumayı bitirdim, Descartes ve Spinoza beni en &ccedil;ok zorlayan filozoflar oldu.&nbsp;</p> <p>Descartes&rsquo;i, diğer filozoflardan ayıran temel nedenin, daha &ouml;nceden de bildiğim gibi, &ldquo;Ben varım&rdquo;, dedikten sonra, &ldquo;Ben neyim?&rdquo;, sorusunu sorabilmesinde, bilginin bireyin zihninden geldiğini &ouml;ne s&uuml;rmesi. Diğer temel fikri de, maddesel ve zihinsel şeylerin, tek bir t&ouml;ze indirgenemeyeceği ve iki ayrı t&ouml;z olduğunu d&uuml;alist d&uuml;ş&uuml;nceyle ortaya koyması.</p> <p>&ldquo;Meditasyonlar&rdquo;da varlık sorusundan, zihin- beden ve bir&ccedil;ok soruya, &ldquo;Tanrı vardır&rdquo;, &ldquo;O halde Tanrı vardır.&rdquo;, demeye kadar giden sorgulamalarını okurken, Spinoza&rsquo;da, Panteizm, Monist(Tek&ccedil;ilik), etkin ve edilgin insan, upuygun davranışlar, &ldquo;&Ouml;nermeler&rdquo;, başlığı altında sorgulanmış. Spinoza, duygulara g&ouml;re, duygulara kapılarak yaşamanın, insanı edilgin bir yaşama ittiğini, upuygun davranışlarla ya da anlayışla etkin bir insan olabileceğini vurguluyor. Ben bundan, toplumsal normlara uygun, ahlaklı yaşamı anlıyorum, etkin bir insan olmanın yolu buradan ge&ccedil;iyor olmalı.</p> <p>Aristoteles&rsquo;in bitki, hayvan,- kedi, k&ouml;pek-, ve insan yaşamı arasındaki farkları ayrıntılı bir şekilde ele alması ilgin&ccedil;ti. B&uuml;t&uuml;n canlılar doğar, b&uuml;y&uuml;r, beslenirken, bitkileri; hareket etmeyen, sadece beslenen, duyguları olmayan canlı t&uuml;r&uuml;ne alıyor. Ağa&ccedil;lar acı, ağrı &ccedil;ekmez diyor Aristoteles. K&ouml;pek ve kedilerin, insanlarla ortak yanı algılamaları, tepki g&ouml;stermeleri, insanın en temel farkının d&uuml;ş&uuml;nmesi, zihinsel yapısı, aklı olduğu vurgulanıyor.</p> <p>A&ccedil;ıkcası, ben ağa&ccedil;ların hareketsizlikleri, ifadesizliklerine katılmakla birlikte, acı &ccedil;ektiklerini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Kolay değil, ağa&ccedil; olmak, yapraklarını d&ouml;k&uuml;yor, sonra yeniden yeniden yeşilleniyor, bir t&uuml;r yokoluş ve varoluşu aynı zaman diliminde, farklı mevsimde yaşamak. &Ccedil;i&ccedil;ekler, y&uuml;z&uuml;m&uuml;z&uuml; g&uuml;ld&uuml;r&uuml;yor, g&uuml;l&uuml;msetiyor, bir &ccedil;i&ccedil;ek y&uuml;z&uuml;m&uuml;z&uuml; g&uuml;l&uuml;msettiğini anlayabilseydi keşke.</p> <p>Zihinsel olguyla kastedilen şey, duyma, hatırlama, imgeleme, hayal kurma, d&uuml;ş&uuml;nme gibi bilin&ccedil;li olma durumlarıdır, bu da insana &ouml;zg&uuml;d&uuml;r. Diğer canlılarda gelecek de ne t&uuml;r bir değişimler olabileceğini zaman g&ouml;sterecektir bize.</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n</p> <p>Antalya, 08 Nisan 2018</p> /cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem6