News from İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl Felsefe Günlükleri - III <p>&nbsp;Orta&ccedil;ağ Felsefesi II, kapsamında İslam Felsefesi &ccedil;alışmaya başlamadan &ouml;nce, bir not yazmıştım. Anlayamamaktan, &ouml;zellikle de dil konusunda zorlanacağımdan korkuyordum. Okuduk&ccedil;a, aslında bazı kelimelerin benim dağarcığımda bulunduğunu farkettim. &ldquo;Ameli&rdquo;, &ldquo;Mahiyet&rdquo;, &ldquo;Cevher&rdquo; gibi kelimeler, &ouml;rneğin &ldquo;nelik&rdquo; karşılığı olan &ldquo;mahiyet&rdquo; kullanıldığında o c&uuml;mle bana daha aşina geliyor.</p> <p>Nedense aklımda, Y&uuml;cel Kayıran&rsquo;ın, MorTaka Dergisi i&ccedil;in hazırladığı bir dosyadan &ldquo;Varlık&rdquo;-&ldquo;Nelik&rdquo;kavramı aklımda kalmış. O zamanlar, hen&uuml;z Felsefe okumadığım i&ccedil;in olsa gerek, &ldquo;Nelik&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml; bana &ouml;ylesine yabancı geliyordu ki, mahiyet anlamında kullanılabileceğini d&uuml;ş&uuml;nememiştim.</p> <p>İslam Felsefesi&rsquo;nin ve filozoflarının sırrına eremesem de epeyce bilgi ediniyorum, bunu da kendi kendime &ccedil;alışarak &ouml;ğrenmeye &ccedil;alışıyorum. İbn R&uuml;şd&rsquo;e geldim. İbn R&uuml;şd, neliğin, İbn-i Sin&acirc;&rsquo;da olduğu gibi zihinde ve t&uuml;melde olduğunu değil, Aristoteles gibi dış d&uuml;nyada ve tikel olanda g&ouml;r&uuml;r. Ayrıca, Ibn R&uuml;şd , &ldquo;varlık&rdquo; yerine &ldquo;h&uuml;viyyet/kimlik&rdquo; kullanmayı, varlık&rsquo;a karşı &ldquo;varolan&rdquo; terimini kullanmayı tercih etmiş. İbn R&uuml;şd, insan idrakine konu olan nesnelerin biri &ldquo;duyulur&rdquo; (hey&ucirc;lan&icirc;), diğeri &ldquo;akledilir&rdquo;(ma&rsquo;kul) olmak &uuml;zere iki t&uuml;r suretinin bulunduğundan s&ouml;z eder.</p> <p>Okuduklarımı yazarsam, sanki biraz daha iyi anlıyorum, o nedenle bu defteri a&ccedil;tım. İbn R&uuml;şd, beni İbn-i Sin&acirc; kadar zorlamayacak sanırım. İbn R&uuml;şd okumalarımdan edindiğim izlenim, İbn R&uuml;şd&rsquo;&uuml;n batı felsefesine daha yakın g&ouml;r&uuml;şleri olduğu y&ouml;n&uuml;ndedir, &ouml;zellikle &ldquo;varolan&rdquo;ndan s&ouml;z etmesinden batılı filozofların ne kadar etkilendiği &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nmek gerekiyor.</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n&nbsp;</p> <p>Antalya, 17.05.2015</p> <p>&copy;Her hakkı saklıdır/All right reserved.</p> /cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem14